1. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 2. W cenę noclegu wliczone są: pościel, bezprzewodowy Internet (wi-fi).
 3. Do zameldowania w hostelu konieczne jest przedłożenie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz uregulowanie zapłaty za pobyt z góry.
 4. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, na okres dłuższy niż podany w dniu przybycia należy poinformować personel najpóźniej do godziny 10.00 dnia w którym upływa termin wynajmu pokoju, w przeciwnym wypadku jeżeli pokój jest wynajęty innej osobie obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju po godzinie 11.00 nawet pod nieobecność gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia do recepcji lub obciążenia gościa opłatą za kolejną dobę.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 6. Obowiązuje zakaz podnajmowania pokoi osobom niezameldowanym.
 7. Goście przybywający do osób zameldowanych zobowiązani są do opuszczenia hostelu do godziny 23.00.
 8. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić 25% całkowitego kosztu pobytu, nie mniej jednak niż opłatę za jedną dobę hostelową.
 9. Zachowanie gości hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym mieszkańcom.
 10. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady określone w niniejszym regulaminie.
 11. Gość wynajmujący pokój ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.
 12. Jakiekolwiek usterki prosimy zgłaszać do recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 13. Podróżowanie ze zwierzęciem możliwe jest za dodatkową opłatą.
 14. Przedmioty pozostawione w pokoju będą przechowywane przez okres 3 miesięcy i zwracane właścicielowi po uprzednim uzgodnieniu sposobu ich zwrócenia.
 15. Za zgubienie kluczy lub interwencji obsługi hotelu w godzinach nocnych będzie pobierana opłata 100 zł.
 16. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas.
 17. W razie ewentualnych zniszczeń gość zostanie obciążony kwotą popartą fakturami.
 18. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi na tarasie (dotyczy to 2 pokoi).
 19. Zadatek na poczet rezerwacji może zostać zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji najpóźniej 7 dni przed planowaną datą przyjazdu.
 20. Lux Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 21. Przed wyjazdem proszę pół godziny przed wyjściem zgłosić chęć opuszczenia pokoju na recepcję Hostelu (501-520-207).